uzlaştırmacılık

Kastamonu Uzlaştırmacılık

Kastamonu Uzlaştırmacılık Uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin Cumhuriyet Savcısı tarafından görevlendirilen tarafsız bir uzlaştırmacı marifetiyle anlaştırılma süreci olarak ortaya çıkmıştır. Soruşturma evresinde uzlaşma gerçekleşirse şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir ve suç adli sicili işlenmez. Kovuşturma evresinde uzlaşma gerçekleşirse sanık hakkında düşme kararı verilir ve suç adli sicile işlenmez. Uzlaşma gerçekleşirse açılmış olan davadan feragat edilmiş sayılır. Uzlaşma müzakereleri sırasında yapılan açıklamalar davanın herhangi bir aşamasında delil olarak kullanılamaz. Uzlaştırma giderlerinden mağdur, katılan veya suçtan zarar gören hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Previous Kastamonu Arabuluculuk

Leave Your Comment