arabuluculuk

Kastamonu Arabuluculuk

Kastamonu Arabuluculuk Türkiye’de yargı yolunun çok uzun sürmesi sebebiyle arabuluculuk müessesesi alternatif bir çözüm yolu olarak doğmuştur. Taraflar ve avukatları ile arabulucunun birlikte imzaladıkları anlaşma belgesi ilam niteliğinde belge sayılır. Yani taraflar, arasındaki sorunu arabuluculuk yolu ile anlaşarak neticelendirirse, bu netice mahkeme kararı niteliğindedir. Arabulucu; tarafsız ve objektif bir konumda bulunan, meslekte 5 yılını dolduran, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı siciline kayıtlı olan kişilerdir. Arabuluculuk ihtiyari arabuluculuk ve zorunlu arabuluculuk olarak 2’ye ayrılır. Zorunlu arabuluculuk: bazı uyuşmazlıklarda dava şartı olarak dava açılmadan önce tarafların arabuluculuk müessesesine başvurma zorunluluğu vardır. İhtiyati Arabuluculuk: Taraflar kendi istekleri ile arabuluculuk kapsamına giren konularda, davanın her aşamasında arabuluculuk hizmetine başvurabilirler. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği m.6 ve m.7 gereği Arabuluculukta görüşülen teklifler ve belgeler mahkemede delil olarak kullanılamaz. Arabuluculuk müessesesinin doğduğu andan itibaren Kastamonu’da arabuluculuk hizmeti sunmaktayız.

Leave Your Comment