ceza hukuku

Kastamonu Ceza Hukuku Avukatı

Kastamonu Ceza Hukuku Avukatı Ceza hukuku bir kamu hukuku dalıdır. Ceza yargılaması temelde Soruşturma ve Kovuşturma aşaması olarak ikiye ayrılır. Suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin mahkemece kabulüne kadar geçen süreye soruşturma, iddianamenin kabulünden hüküm kesinleşinceye kadar geçen süreye kovuşturma aşaması denir. Kişi üzerine bir suç atıldığı anda yahut kendisine veya bir başkasına karşı suç işlendiğini öğrendiği anda hiç zaman kaybetmeden hukuki bir yardıma başvurmalıdır. Kişinin Polis, Jandarma gibi kolluk kuvvetlerine ifade verirken avukat eşliğinde ifade vermesi, kendisini  doğru ve anlaşılabilir şekilde anlatabilmesi açısından çok önemlidir. Kişi her ne kadar haklı konumda olsa da kendisini doğru ifade edemezse bunu kanıtlayamaz. Avukat, kişinin kendisini tüm yargı mercilerinde doğru şekilde ifade edebilmesi ve kişinin haklarını bütünüyle koruyabilmesi için vardır.

Takibi Şikayete Bağlı Bazı Suçlar:

 1. Kasten Yaralama fiilinin TCK 86/2 kapsamında BTM ile giderilebilecek şekilde işlenmesi.
 2. Taksirle Yaralama fiilinin Basit Taksirle işlenmesi yahut TCK 89/1 kapsamında bilinçli taksirle işlenmesi.
 3. Cinsel Saldırı fiilinin TCK 102/1 ve TCK 102/2,2.cümle kapsamında işlenmesi.
 4. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki fiilinin TCK 104/1 kapsamında işlenmesi.
 5. Cinsel Taciz fiilinin TCK 105/1 kapsamında işlenmesi.
 6. Tehdit fiilinin TCK 106/1,2.cümle kapsamında işlenmesi.
 7. Konut Dokunulmazlığını ihlal fiilinin TCK 116/1-2-4 kapsamında işlenmesi.
 8. İş ve Çalışma Hürriyetini İhlal fiilinin TCK 117/1 kapsamında işlenmesi.
 9. Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma fiilinin TCK 123/1 kapsamında işlenmesi.
 10. Hakaret fiilinin TCK 125/1-2-3(a bendindeki kamu görevlisine karşı işlenmesi hariç) kapsamında işlenmesi.
 11. Kişinin Hatırasına Hakaret fiilinin TCK 130/1-2 kapsamında işlenmesi.
 12. Haberleşmenin Gizliliğini İhlal fiilinin TCK 132/1-2-3 kapsamında işlenmesi.
 13. Kişilerin Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması fiilinin TCK 133/1-2-3 kapsamında işlenmesi.
 14. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal fiilinin TCK 134/1-2 kapsamında işlenmesi.
 15. Hırsızlık fiilin TCK 141 , TCK 144/1 , TCK 146/1 kapsamında veya nitelikli hallerinin TCK 167/2 deki sayılan kişilere karşı işlenmesi.
 16. Mala Zarar Verme fiilinin TCK 151/1-2 kapsamında veya nitelikli hallerinin TCK 167/2 deki sayılan kişilere karşı işlenmesi.
 17. İbadethanelere ve Mezarlıklara Zarar Verme fiilinin TCK 153/1 kapsamında TCK 167/2 deki sayılan kişilere karşı işlenmesi.
 18. Hakkı Olmayan Yere Tecavüz fiilinin TCK 154/1-2-3 kapsamında TCK 167/2 deki sayılan kişilere karşı işlenmesi.
 19. Güveni Kötüye Kullanma fiilinin TCK 155/1 kapsamında işlenmesi.
 20. Bedelsiz Senedi Kullanma fiilinin TCK 156/1 kapsamında işlenmesi.
 21. Dolandırıcılık fiilinin TCK 157/1 , TCK 159/1 kapsamında veya TCK 158/1-2 kapsamında TCK 167/2 deki sayılan kişilere karşı işlenmesi.
 22. Kaybolmuş veya Hata Üzerine Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf fiilinin TCK 160/1 kapsamında işlenmesi.
 23. Hileli İflas fiilinin TCK 161/1 kapsamında TCK 167/2 deki sayılan kişilere karşı işlenmesi.
 24. Taksirli İflas fiilinin TCK 162/1 kapsamında TCK 167/2 deki sayılan kişilere karşı işlenmesi.
 25. Karşılıksız Yararlanma fiilinin TCK 163/1-2 kapsamında TCK 167/2 deki sayılan kişilere karşı işlenmesi.
 26. Şirket veya Kooperatifler Hakkında Yanlış Bilgi fiilinin TCK 164/1 kapsamında TCK 167/2 deki sayılan kişilere karşı işlenmesi.
 27. Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi fiilinin TCK 165/1 kapsamında TCK 167/2 deki sayılan kişilere karşı işlenmesi.
 28. Bilgi Vermeme fiilinin TCK 166/1 kapsamında TCK 167/2 deki sayılan kişilere karşı işlenmesi.
 29. Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması fiilinin TCK 209/1 kapsamında işlenmesi.
 30. Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali fiilinin 233/1 kapsamında işlenmesi.
 31. Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması fiilinin TCK 239/1 kapsamında işlenmesi
 32. Çocuğun Kaçırılması veya Alıkonulması fiilinin TCK 234/3 kapsamında işlenmesi.
Previous Kastamonu Uzlaştırmacılık

Leave Your Comment